domingo, 23 de abril de 2017

Úlfar el vengador

portada de la edición electrónica

Ulfar el Vengador

Manuel Velasco

-- vikingos paganos preparando la venganza contra el rey Olaf que les arrebató su tierra --

eBook Amazon Kindle
Amazon.es (2,99€)    Amazon.com (3,38$)

+ una pequeña edición en papel para coleccionistas y amigos (6€)
Noruega, año 997. Tras cinco generaciones de gobernantes de la región de Lade (Hlaðarjarlar), Ólafr Tryggvason, llegado desde Inglaterra, atacó aquel núcleo donde se mantenían muy arraigadas las viejas tradiciones paganas, acabando con la vida del jarl Hákon e implantando el cristianismo.
La venganza vikinga pronto se puso en marcha…

portada de la edición en papel

miércoles, 19 de abril de 2017

Niðafjöll (ISL)Niðafjöll

Niðafjöll is the solo project of multi-instrumentalist Sigurboði Grétarsson

Symphonic Pagan Black Metal

IcelandEndir / NiðafjölLyrics icelandic/english

1. Skuld

Hvað er með ásum?
Hvað er með álfum?
Gnýr allr jötunheimr,
æsir ru á þingi,
stynja dvergar
fyr steindurum,
veggbergs vísir;
vituð ér enn, eða hvað?

Surtr ferr sunnan
með sviga lævi,
skínn af sverði
sól valtíva;
grjótbjörg gnata
en gífr rata,
troða halir helveg
en himinn klofnar.

[Text is from Völuspá]

1. Past

How is it with the Æsir?
How with the Alfar?
All Jötunheim resounds;
the Æsir are in council.
The dwarfs groan before their stony doors,
the sages of the rocky walls. Understand ye yet, or what?

Surt from the south
comes with flickering flame;
shines from his sword the Val-gods' sun.
The stony hills are dashed together,
the giantesses totter;
men tread the path of Hel, and heaven is cloven.

2. Forsjá Friggjar

Svífandi í gegnum myrkrið
í fagurhvítum kjól
minni manna er hverfult
en sjón er sögu ríkari

Syngur yfir köldum slóðum
og dvelur yfir fjöllum
lifir í stjörnunum og
vakir yfir heimunum

Í einmannaleika liggur
Enginn sér í gegnum spegilinn

Hverfull er hugurinn
en öll örlögin hún veit
allt sem mun verða

Um stund sér hún þá hvar brotna hamrar
og stjörnur hverfa af himnum
allt mun þá falla fram af brún endans
en aðeins munu tvær standa eftir

Myrkrið mun hylja allt og tíminn mun standa í stað

Bræður munu berjast
og að bönum verðast

að lokum mun allt rísa
allt skal aftur gróið
Heimdallr mun snúa aftur

lífið er ódauðlegt

2. Friggs Foresight

Soaring through the dark
in an elegant white dress
The memories of man are fading
but seeing is believing

Sings over cold trails
and dwells over the mountains
Lives in the stars and
and watches over the worlds

In solitary lies
no one can see through the mirror

The mind is fleeting
but all of fate she knows
everything that will come to be

For a moment she sees where cliffs are breaking
and stars disappear from the sky
everything will fall from the edge of the end
and only two will stand remaining

Darkness will cover everything and time will halt

Brothers shall fight
and fell each other

In the end everything will rise
and everything will heal
Heimdallr will return

Life is immortal

3. Jörmungandr

Ég sá sveima hjá
í djúpinu, úr myrkrinu

Undir báru umlykur allt
Skaðræðis skepna
Hrjóstugur og falinn
og nagar á sér halann
Óttast hann hver sá er á sæinn sækir
Hann liðar umhverfis Miðgarð

Víðsvegar hverfull konungur ævar
Hvarvetna skipsbrot má sjá
Heiftmikill umfangsverður fengur
En aðeins einn er honum um megn
Dregur þig í djúpið bjargarvana
eiturkjaftur verður mönnum að bana

Þaðan sem ólgan á sér upptök
Er Angurboðu afkvæmi að sök
Brotsær lemur svo á knerri
Og brotnar kjölurinn í tvennt

Miskunnarlaus
Sonur hataðra jötna
plága sjávarins
Hlórriði mun þig fella

ég veit hvers vegna þú ert til
Þú varst einungis borin til að drepa.
Eitraður og stór
nú berst þú við Þór
En enginn mun þín sakna
ég mun fagna er þú deyrð


3. Jörmungandr

I saw swimming by
In the deep, from the darkness
Under a wave surrounds everthing
A terrible beast
Scaly and hidden
And gnaws its tail

He is feared by everyone who goes to sea
He slithers around Midgard.
Widely mysterious king of the sea
Everywhere ships wrecks can be seen
Great and furious catch
But only one can be his match
Drags you helpless down into the deep
The venomous maw is the bane of men

From whence the turbulence has its source
Angurboða‘s offspring is to blame
Breaking waves beat ships
And the keel breaks in half

Merciless
Son of hated Jötuns
Plague of the ocean
Þór will kill you
I know why you exist
You were only born to kill
Venomous and large
Now you fight Þór
But no one will miss you
And I will celebrate when you‘re dead

4. Vébönd Rofna

Hvar munt þú hvílast
er veröldin myrkvast?
Tilveran hverfur
og loks þú drukknar

Minningar fljóta
og verða að engu
stjörnur linna skini
og tómið rofnar

Hvað er það sem þú óttast mest af öllu?
hvar munt þú hvílast að loknum ragnarökum?

hart er í heimi,
drunur himna óma
jörð gengur reiðiskjálfi
endalok nálgast

Traustið er rofið
milli bræðra miðgarðs
systurnar níu munu enda
og skiljast að

Ég hef glatað því eina sem mér var kært.
Örlög mín skipta mig engu
Finn ég þig á enda veraldar?
Muntu bíða mín þar?
Eða ertu horfin til frambúðar?
Ég er svo einmanna og týndur án þín.

Gungni sé ég liggjandi í eldi að snarka
Valföður er horfinn í gin úlfsins svarta

Þegar við dóum
þá hélt ég að við fengjum frið
og svefn að eilífu

En ekkert sem okkur var lofað gæti verið fjær þeim raunveruleika sem ég upplifi nú

4. The Bonds Between Men Are Broken

Where will you rest
When the world goes dark?
Existence disappears
And finally you drown

Memories flow
and become nothing
Stars seize to shine
The emptiness rips apart
What is it that you fear most?
Where will you rest when Ragnarök ends?
Hard it is in the world
Roars of the heavens resound
Earth shakes
The end is nigh

The trust is broken
Between brothers of Midgard
The nine sisters will end
And seperate

I have lost the only thing that I hold dear
I do not care for my fate
Will I find you at the end of the world?
Will you wait for me there?
Or are you gone forever?
I am so lonely and lost without you

I see Gungnir burning in a fire
The Alfather is dead in the maw of the black wolf

When we died
I thought we would have peace
And we could sleep forever

Nothing that was promised to us could be further from the reality that I see now

5. Hreingálknin Rísa

Og þá mun blossa úr sprungum jarðar
hraun mun flæða yfir bæi manna

brennandi heift í brjósti
múspellsynir vakna

Er rökkva tekur og skugginn fellur
dansa dísir himins fagurgrænum dansi
en um stund virðist allt kyrrt
og leggst fönn yfir fjallasalinn

Þá rísa jötnar
herverk Surts
sól valtíva

Þá rísa jötnar
herverk Surts
himinn klofnar

Ég finn hvernig jörðin skelfur undir fótum mínum

Fell á kné við háan hvell
úr stóru báli stígur Sinmara

Þá rísa jötnar
herverk Surts
himinn klofnar

en þá sker ljós í gegnum þykkan mökkinn
gjallarhornið ómar og her valkyrja ríður niður til orrustu

sársauki er allt í kringum mig
brotnir skyldir og klofin höfuð
ég geng ráðþrota um vígvöllinn
og get einungis vonað að hún sé óhult

hvar ertu?
hvar finn ég þig?
fæ ég að sjá þig aftur?

5. The Giants Emerge

And then the cracks of the earth flare up
Lava will flow over villages of men
Burning fury in their chests
Sons of Múspelheim rise

At dusk the shadows fall
Sprites dance in the sky a picturesque green dance
But for a moment everything seems calm
And snow falls over the mountains

Then the giants rise
Soldiers of Surt
Sword shining like the sun

Then the giants rise
Soldiers of Surt
Heaven is cloven

I can feel the earth shaking under my feet

Fall to my knee because of a loud bang
From a big fire steps Sinmara

Then the giants rise
Soldiers of Surt
Heaven is cloven

But then light cuts through the thick clouds
The Gjallarhorn resounds and an army of Valkyries rides down to battle

Pain is all around me
Broken shields and split heads
I walk bewildered in the battlefield
And can only hope she is okay

Where are you?
Where can I find you?
Will I ever see you again?

6. Svart Tár

Myrkur og harmur
er allt sem hann sér
Einmana reikar
og leitar af þér

Svart tár fellur
og verður að snjó
Gleipnir er slitinn
og af himni horfin sól

Dauðingjar anga
horfin er óð
hildartíð hafin
af miklum heitfarmóð

Þá rís upp þoka
eilífðar fár
Naglfar hans Loka
það boðar vá

Yggdrasil brennur
og falla heimarnir
blóð allra rennur
og allt verður hljótt

Hvað mun verða þá,
af veröld sem stóð þar,
og allt sem áður var?
reikandi sál
bundin við mig
og hún elskar mig

6. Black Tear

Darkness and mourning
is all that he sees
Alone he wanders
And searches for you
Black tear falls
and becomes snow
Gleipnir is broken
and the sun is gone from the sky

The dead howl
their souls are gone
War has begun
with great fury

a fog rises
of eternal war
Loki‘s Naglfar
Bodes terror
Yggdrasil burns
The worlds collapse
Everyones blood flows
And silence falls

What will happen then
to the world that stood there
and everything that ever was?
Wandering soul
Bound to me
And she loves me

7. Verðandi

[Instrumental]

8. Túndra

Ísköld jörð
hrím og vindur
Grár himinn
Svartur tindur

Hér býr þó einn
sem enginn ásækir
með grímu úr snjó
og líf Upprætir

Dauðinn mun nálgast
Í frosthörku tekur
mikil er angist
kal í hjartað skekur

Sól þér sortnar
fyrir augum þínum
sál þín losnar
með kvöl

8. Tundra

Frozen ground
Snow and wind
Gray sky
Black peak
Though here lives one
That no one visits
With a mask of snow
and uproots life

Death will come
In a blizzard he takes
The pain is great
Frost in your heart

The sun blackens
Before your eyes
Your soul is set free
painfully

9. Andvari

Vindurinn flytur fjöll
en hugurinn flytur allt sem eftir er

með þröngri sýn er heimurinn fagur og allt með feldu er
en sjáðu á bak við luktar dyr að ljósið hverfandi fer

Allt sem fagurt er visnar að innan

vilji minn og hugarangur eru
að draga úr mér mátt til að halda áfram

ég er einn og yfirgefinn í þessum heimi
óður minn er brostinn og nístir af sársauka

9. Breeze

The wind can move mountains
But the mind can move everything else

With narrow vision the world is beautiful and everything is as it should be
But look behind locked doors to see that the light is fading

Everything that is beautiful whithers inside

My will and misery are keeping me from continuing my journey

I am alone and abandoned in this world
My soul is broken and aches with pain


10. Sól Tér Sortnar

[Instrumental]

11. Troða Halir HelvegGjöll flæðir yfir bakka sína
á gylltu brúnni snertir hönd mína

Hel hér kem ég
Ég vil þig sjá
Blóðið er kalið í mér
en samt finn ég til

heimurinn að ofan brennur
og allt með ösku fennir

Hel hér kem ég
Ég vil þig sjá
taktu um hjartað mitt
og myndaðu klaka

komdu til mín
fylgdu mér í myrkrið
Lokaðu augunum
og gleymdu öllu

Allt sem ég vil
Allt sem ég þrái
Er að fá að hverfa
og hugsa aldrei meir

Ég sakna þín
Ég vil sá þig aftur

11. The Trail Of The Dead

Gjöll flows over her banks
On the golden bridge you touch my hand

Hel here I come
I want to see you
My blood is cold
Yet I still feel pain

The world above is burning
and ash rains over all

Hel here I come
I want to see you
Take my heart
and freeze it

All that I want
All that I desire
Is to no more
and to never think again

I miss you
I want to see you again

12. Endalok

[Instrumental]

darklyrics.com

domingo, 16 de abril de 2017

La Hispania de los Vikingos, 2017


... Por aquel tiempo, los normandos, gente hasta entonces desconocida, pagana y muy cruel, llegaron hasta nosotros con un ejercito naval...
Crónica Rotense, siglo X


La quinta edición de La Hispania de los Vikingos tendrá lugar en El Espinar (Segovia)

40°43'33.8"N 4°14'39.6"W

Google maps


Guía de vestuario

1: Ropas civiles y militares de los reinos del Norte hispano que fueron contemporaneos a las incursiones escandinavas del siglo X y siglo XI.2. Bando vikingo
martes, 11 de abril de 2017

Hall Of The WolfNeo Folk / Acoustic created by Sean Deth. 
Melodic and atmospheric, lyrically dark with a Nordic twist, campfire songs created from the depths of the soul. 

Hall Of The Wolf


Uthuling Hyl 

jueves, 6 de abril de 2017

Libro: Viking Rus: Studies on the Presence of Scandinavians in Eastern Europe

Viking Rus: Studies on the Presence of Scandinavians in Eastern Europe
Wladyslaw Duczko
(The Northern World. North Europe and the Baltic c. 400–1700 AD: Peoples, Economies and Cultures, 12.) Leiden and Boston: Brill, 2004.

This volume deals with one of the most controversial issues in writings about early medieval history: the presence of Scandinavians, known as Rus, and their impact on Eastern Europe during the Viking Age. These studies give for the first time an extensive and detailed picture of the Norse population in the East by using, besides written narratives, a wide range of archaeological sources. 

The seven chapters survey the background, then depict the first Norse centres and sites of Norse colonists in the northwestern Russia; further chapters contain information about the great number of settlements in the Volga region and, finally describe the activities of a group of Rus that resulted in creation of the principality of Kiev. With the help of numerous illustrations the contents of the book clarify many problems and support the conclusion that in the East real Norse societies existed that were an important and natural part of the Scandinavian varld.

Wladyslaw Duczko, Ph.D. (1986) in Archaeology, University of Uppsala, where he is an Associate Professor. He has published extensively on Scandinavian Viking-age art, history of culture and religion, and the connections between the North and Central Eastern Europe.


miércoles, 5 de abril de 2017

Novelas románticas vikingas de Margotte Channing
Islandia año 1087.

Yvette despierta una fría mañana de invierno por un grito lejano. Más tarde, al abrir la puerta de su casa, observa, paralizada, la invasión de los vikingos en su pueblo. Han venido a llevarse a las mujeres. Ni siquiera le da tiempo a pensar en huir, todo sucede tan rápido que cuando quiere darse cuenta, está en un barco a punto de que la violen.

La historia da un vuelco, que hace que, como una mercancía, dos hermanos se peleen por ella. De repente, acaba perteneciendo al jefe de los invasores. Ahora se enfrenta a un hombre, Erik, que no es sólo un hombre, hay algo más dentro de él. Y solo podrá domar a la fiera temible que le posee, siendo ella misma, ya que están predestinados. Ella es la mujer que aparece en la profecía, la única a la que escuchará el Berserker.

Kindle
Sigrid y Sköll se encuentran todas las noches, en sueños. Ella es curandera y hechicera, y él un guerrero berserker. Cuando por fin llega la paz, él vuelve a casa, con la necesidad de encontrarla. Es su andsfrende, la única mujer para él, la que aplacará su bestia interior.

Al volver al hogar, su hermano le presenta a su prometida, que no es otra que Sigrid. Sköll, furioso y dolido, concibe un plan, que cambiará la vida de los tres, y que la obligará a unirse a él. Pero ¿a qué precio?

Kindle


Lena tiene miedo de Arud, que cada vez es más salvaje, y no le admite como compañero. Él necesita unirse a ella, siente la oscuridad invadiendo su corazón, y ya casi no puede controlar al berserker que hay en su interior. Por eso, la obliga a aceptarle.
 
Su historia se transforma en una aventura en la que ambos viajan, acompañados por Sigrid y Sköll, a quienes ya conocemos por Vikingo, a otros mundos, llenos de magia y fantasía.

Querido lector, te invito a unirte a esta aventura, disfrutarás de luchas entre hechiceros, conjuros, pócimas, y animales y reinos mágicos. Descubrirás que todo es posible, solo hay que atreverse a creer, y mirar alrededor con nuevos ojos. Y tú también podrás sentir la magia.
martes, 28 de marzo de 2017

domingo, 26 de marzo de 2017

Viking: The BerserkersTítulo original: Viking: Berserkers
Año: 2014
Duración: 90 min.
País: Reino Unido
Director: Antony Smith
Guión: Antony Smith
Música: Pixy Jones
Fotografía: Andrew Lewis
Reparto: Sol Heras, Simon Armstrong, Anthony Baines, Kezia Burrows, Nick Cornwall, Harry Feltham, Freddie Hutchins, Jason May, Rebecca Morgan, Amber Jean Rowan, Douglas Russell, Lily Stanton, Nathan Sussex
Productora: Lindisfarne SPV1
Género: Acción | Vikingos

Sinopsis: En la Edad Oscura británica, un grupo de jóvenes sajones son capturados por un clan de temibles guerreros vikingos que los utiliza como presa en una cacería ritual. (FILMAFFINITY)
martes, 21 de marzo de 2017

Nuestro último verano en Escocia


Nuestro último verano en Escocia (What We Did on Our Holiday), dirigida por Andy Hamilton y Guy Jenkin (2014). 


A simple vista, nada hace pensar que esta película debiera estar en Territorio Vikingo; la vi por casualidad, sin tener referencias de ella, solo porque el título español mencionaba a Escocia. Pero sí, es una película con cierto trasfondo vikingo, a través de un niño de 6 años (en las primeras escenas está viendo la película The Vikings), su abuelo y finalmente las hermanas (y nietas) que protagonizan un entierro a la manera vikinga en una playa escocesa.


Sinopsis y tráiler (nada vikingos)
Doug y Abi son dos padres normales que tienen tres hijos encantadores aunque muy excéntricos. Cuando el estrés de ser padres pone en peligro su estabilidad mental y su matrimonio, deciden realizar un viaje a Escocia con sus hijos. Allí participarán en una gran reunión familiar y se reencontrarán con Gordie, el increíblemente extravagante padre de Doug. Sin embargo, lo que prometían ser unas vacaciones para la reconciliación pronto se convierte en un campo de minas no exento de situaciones hilarantes en el que rencores familiares, malentendidos y egos maltrechos conforman el orden del día. Cuando los niños precipitan un giro inesperado en los acontecimientos, la familia se ve obligada a aparcar sus diferencias y a colaborar, pues de lo contrario corren el riesgo de perder aquello que más aprecian.
domingo, 19 de marzo de 2017

Enhärjarna - The Great Heathen ArmyEnhärjarna 
(Sweden, Viking/Folk Metal/Rock)
Album : The Great Heathen Army
(Piero Erikson, 2015)


Oden - lyrics videoFull album. Youtube & Spotify

01 Lodbrok 
02 Valhall 
03 Bifrost 
04 Oden 
05 Blot 
06 Thunder 
07 Runes 
08 Viking Son 
09 Vendel Warrior 
10 Blood of the Vikings 
11 Nordisk sed 
12 Brothers in Arms
miércoles, 15 de marzo de 2017

I Jornadas vikingas en Almería


I JORNADAS HISTORICO-CULTURALES SOBRE EL MUNDO VIKINGO 

Sapere Aude, Viking Southern y la Universidad de Almería

Museo Arqueológico de Almería, Ctra. de Ronda, 91, 04005, Almería

29 - 30 marzo 

Abierto a todo el público / entrada gratuita

PROGRAMA

DIA 29

-16:30. Inauguración de las Jornadas y al mundo Vikingo, por Álvaro Castro presidente de la Asociación Sapere Aude y Sven Rigaud de Viking Southern. 

-17:00. Presencia normanda en al-Andalus: majus en la costa (Sven Rigaud).

-18:00. Magia sidr: la mujer en el mundo germano y rituales germánicos (Diego García)

DÍA 30

-16:45. Recreacionismo y realidad histórica vikinga (Jesús Iglesias)

-18.00. Cultura vikinga y su trascendencia al mundo actual (Manuel Velasco)

-19:00. Recreación histórica a cargo de Viking Southern que lo compondrá un equipo humano de diez personas, un campamento vikingo con mobiliario y elementos de un puesto comercial vikingo en Europa. Además habrá combates de recreación histórica, colectivos e individuales, técnicas de combate que desarrollarán un muro de escudos y duelos ritualizados.

sábado, 11 de marzo de 2017

Podcast vikingo del programa Olvida tu equipaje

Vikingsby RhysGriffiths


OLVIDA TU EQUIPAJE. Programa de radio que se emite en directo los viernes de 19 a 20 horas en Radio Utopía, 102.4 FM y a través de internet ( radioutopia.es / ivoox ).

Tertulia sobre los vikingos entre Armando (director del programa), Elena y Román (del grupo recreacionista Mercenarios del Tiempo), Olat (escaldo) y Manuel Velasco (escritor). Y música de Wardruna.


For viking kids
Tutoriales de dibujos vikingos / How to draw viking themes

GuardarGuardar

martes, 7 de marzo de 2017

Through the mists of Varangian sea...
Очелье Сороки (Ochelie Soroki)

The inspiration for the creative team is the traditional Russian culture and traditions of the peoples of the North, Scandinavian mythology and Russian folk tales.

Musicians are on the way to identify the deep bonds of different cultures through music as a universal language.

In the performance of the collective sound composition based on Russian ritual calendar songs, chants on the ancient north-western dialects, in the musical design of which echoes Scandinavian mythology and northern motifs, accompanied by ethnic instruments: davul, jouhikko, harp, lyre, kalyuka, bouzouki, psaltery, tambourine Khakassia.

La inspiración para el equipo creativo es la cultura tradicional rusa y las tradiciones de los pueblos del norte, la mitología escandinava y los cuentos populares rusos.

Los músicos están en camino de identificar los lazos profundos de las diferentes culturas a través de la música como un lenguaje universal.

En la interpretación de la composición sonora colectiva basada en las canciones del calendario ritual ruso, los cantos de los antiguos dialectos del noroeste, cuyo diseño musical refleja la mitología escandinava y los motivos del norte, acompañados de instrumentos étnicos: davul, jouhikko, harpa, Kalyuka, bouzouki, salterio, pandereta Khakassia.

 

На камнях растут деревья / Оn stones trees grow

"Through the mists of Varangian sea, the sound of the jew's harp and tambourine in flowery patterns of jouhikko and Novgorod's gusli, you hear the song of the North, inscribed on the runestones!!!" (2016)
- full concert -


viernes, 3 de marzo de 2017

International Viking Metal


Ereb Altor (Sweden)Hazy Hamlet (Brazil)Fjordfader (Norway)

Marcelo Ferreira (Brasil)Rangnhild (India)


GuardarGuardar

martes, 28 de febrero de 2017

Vikings: War of Clans

Vikings: War of Clans

In the distant lands of deep rivers and majestic fjords, cold winds blow, storms rage and blizzards whirl. Only the fierce Vikings can survive here. For them, death is but a path to Valhalla.

There is no place for fear and weakness in the North. Only those whose bravery verges on insanity are capable of coming to these lands and claiming them!

For Vikings, the raven was a symbol of war, and they often depicted this mysterious bird on their flags in order to terrify their enemies.

Traditionally Vikings, who went on a long sea voyage took five ravens with them. From time to time they released one raven from the cage and watched what direction it would fly in. If the bird flew with the ship's course, the Vikings continued to follow the same course. But if the bird veered off, the sailors changed their course as well.The gods of Asgard have granted a unique opportunity to those who have recently entered the fascinating world of Vikings: War of Clans, but are ready to rush into the fight and prove their right to be called great warriors.

Soundtrack

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...